SẢN PHẨM MỚI
Quần lót ôm mông - Smooth hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
Quần lót hiphugger ren - "Lace lover" hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
Áo ngực demi nâng - T.shirt bra
359,000 vnd
159,000 vnd
Áo ngực ren lót nâng - Demi push up bra
359,000 vnd
159,000 vnd
Quần lót ôm mông - Microfiber hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
Áo ngực demi nâng - Demi push up bra
359,000 vnd
99,000 vnd
Quần lót ôm mông - Dotted hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
Quần lót nữa mông ren - Lacy hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
 SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Áo ngực demi nâng - T.shirt bra
359,000 vnd
159,000 vnd
Áo ngực trơn nâng - Demi push up bra
359,000 vnd
159,000 vnd
Áo ngực demi nâng - Demi push up bra
359,000 vnd
99,000 vnd
Áo ngực ren nâng - Super push up bra
359,000 vnd
159,000 vnd
 SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Quần lót hiphugger ren - "Lace lover" hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
Áo ngực demi nâng - Demi push up bra
359,000 vnd
99,000 vnd
Áo ngực ren nâng - Super push up bra
359,000 vnd
159,000 vnd
Bộ áo ngực quần lót - Mesh Bra set
859,000 vnd
399,000 vnd
Quần lót nữa mông ren - Lacy hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd
Áo ngực demi nâng - Demi push up bra
379,000 vnd
99,000 vnd
Áo ngực ren nâng - Super push up braset
359,000 vnd
159,000 vnd
Quần lót ôm mông - Smooth hiphugger
159,000 vnd
69,000 vnd

Hóa đơn mua hàng trên 300.000 vnd = 1 sao

* Thành viên iBasic Star Club cấp 1
30 sao = Thành viên cấp 1 ---> Giảm giá 5% cho tất cả các đơn hàng tiếp theo.
* Thành viên iBasic Star Club cấp 2
50 sao = Thành viên cấp 2 ---> Giảm giá 10% cho tất cả các đơn hàng tiếp theo.
* Đạt 15 sao: Tặng 100.000 vnd vào tài khoản (có giá trị trừ tương đương 100.000 vào tiền thanh toán )